METODOLOGIA

​La doctora María Montessori (Chiaravalle-Itàlia, 1870-Holanda 1952) va ser una de les visionàries més inspiradores en el camp de l’educació. Ella és famosa per repensar tant el paper del professor a l’aula com l’aula en si. En un entorn Montessori, els xiquets són el centre d’atenció i aprenen amb materials de desenvolupament específics per a cada edat, dissenyats originalment per la pròpia Dra. Montessori.

L’educació *Montessori és una resposta integral i contínua a les exigències vitals de l’ésser humà, adaptades a cada etapa de desenvolupament. La pedagogia *Montessori és reconeguda a nivell mundial ja que cobreix tot el currículum que sol·licita cada país alhora que aconsegueix aqueix desenvolupament emocional i social que necessitem els humans per a arribar a ser adults feliços i integrats.

El mètode *Montessori part que el xiquet és un ser individual que té el seu propi ritme i l’adult el que ha de fer és ajudar-lo al fet que esprema tot el potencial que hi ha en el seu interior.

A més de proveir un ambient preparat que siga ordenat, estètic, simple, real, on cada element tinga la seua raó de ser en el desenvolupament dels xiquets. L’aula *Montessori integra edats agrupades en períodes de 3 anys, que corresponen als subplans de desenvolupament, això promou naturalment la socialització, el respecte i la solidaritat. L’ambient preparat ofereix a el xiquet oportunitats per a comprometre’s en un treball interessant, triat lliurement gràcies a la seua voluntat i que, a més, tenen un propòsit funcional.

En les edats del nostre cicle, 0-3, encara que semble que no, molts dels materials tenen com a objectiu preparar la mà per a la futura escriptura. Aquests materials també propicien prolongats períodes de concentració que no han de ser interromputs. La llibertat d’elecció es desenvolupa dins de límits clars que permeten als xiquets conviure en la xicoteta societat de l’aula anomenada comunitat Infantil 0-3 o casa de xiquets 3-6.

Els xiquets treballen amb materials concrets científicament dissenyats, que brinden oportunitats per a explorar el món i per a desenvolupar habilitats cognitives bàsiques que l’ajudaran a adaptar-se en cada lloc en el qual estiga. Els materials estan dissenyats per a l’autocorrecció, així ,la guia intervé el menys possible deixant al xiquet que aprenga per ell mateix fomentant l’autonomia i la independència, tant física com psíquica. Aquests materials fan que el xiquet puga reconéixer l’error per si mateix i fer-se responsable del propi aprenentatge.

No podem oblidar el paper de l’adult  com a observador i guia. Aquesta li permet actuar, voler i pensar per si mateix, ajudant-ho a desenvolupar confiança i disciplina interior a través de *pontenciar  la voluntat i el moviment, perquè no hi ha aprenentatge sense moviment.

L’educació Montessori cobreix tots els períodes educatius des del naixement fins als 18 anys brindant un currículum integrat i el més complet i transversal fins al moment.

Abrir chat