BONO INFANTIL

La nostra escola és un centre autoritzat per la Conselleria d’Educació de la Comunitat Valenciana, per aquest motiu les famílies poden beneficiar-se dels bons infantils que ajuden a costejar l’educació cada any, donant unes ajudes mensuals depenent dels ingressos de cada família. Hi ha un període de presentació d’aquestes sol·licituds que determina la mateixa conselleria i que cada any varia. Les *famílias que estigueu interessades heu de posar-vos en contacte amb molta antelació sent que no disposem de moltes places lliures.

https://dogv.gva.es/datos/2020/07/02/pdf/2020_5121.pdf

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Abrir chat