ORGANITZACIÓ

Els grups s’organitzen tenint en compte, no sols l’edat cronològica, sinó també el desenvolupament i les circumstàncies específiques dels alumnes. Per a això fem un continu treball de seguiment, planificació, avaluació i estudi, que involucra a tots els membres de la comunitat escolar (mestres, pares, auxiliars, directives i alumnes).

EL BORIOL Montessori compta amb un equip interdisciplinari compost per una directora amb formació i experiència  d’ASSISTENT 0-6 I GUIA AMI 0-3 a més de ser mestra en  Educació Infantil i Primària, màster en  Psicomotricitat Vivenciada i Pedagogia Terapèutica, Massatge Infantil Shantala, alimentació infantil, etc a més de tres educadores amb formació i experiència com a Assistents AMI 0-3 i 3-6, a més de GUIES 0-3 DE IMI i Tècniques d’Educació Infantil.

Complementen el nostre treball les assistents de la llengua anglesa i en música. A més de el personal de suport, el personal de cuina i de manteniment. TOTS/AS formem un equip.

Abrir chat